Kan (ili han) je vladarska titula koju su nosili turkijske i mongolske vođe u srednjem veku i dolazi iz srednje Azije. Ponekad se prevodi kao "kralj". Najpoznatiji hanovi su bili iz mongolske Zlatne Horde, ustanovitelj Džingis-kan i njegov unuk Kublaj-kan.

Titulu kan (Kana subigi ili Kana juvigi) nosili su i bugarski vladari sve do 864., kada Boris I preuzima hrišćanstvo i prima titulu knez.

Danas se originalni naziv han prevodi kao kan, a njihovo imanje kanat (ili hanat).

Vidi još Uredi