Kalijum superoksid

(Preusmjereno sa Kalijum-superoksid)

Kalijum superoksid je hemijsko jedinjenje sa formulom KO2. Ova retka so superoksidnog jona se formira sagorevanjem rastopljenog kalijuma u čistom kiseoniku. Kalijum superoksid se koristi kao oksidacioni agens u industrijskoj hemiji, kao sredstvom za uklanjanje CO2 i H2O iz vazduha, i kao O2 generator u bocama za ronjenje, svemirskim letilicama i podmornicama

Kalijum superoksid
Unit cell of potassium superoxide
IUPAC ime
Drugi nazivi Kalijum superoksid
Identifikacija
CAS registarski broj 12030-88-5 YesY
PubChem[1][2] 61541
RTECS registarski broj toksičnosti TT6053000
Jmol-3D slike Slika 1
Svojstva
Molekulska formula KO2
Molarna masa 71.1 g mol−1
Agregatno stanje žita čvrsta materija
Gustina 2,14 g/cm3, čvrst
Tačka topljenja

560 °C, 833 K, 1040 °F (razlaže se)

Rastvorljivost u vodi razlaže se
Struktura
Kristalna rešetka/struktura centralna kubna (O2-)
Termohemija
Standardna entalpija stvaranja jedinjenja ΔfHo298 −283 kJ·mol−1[3]
Standardna molarna entropija So298 117 J·mol−1·K−1[3]
Opasnost
Opasnost u toku rada korozivan, oksidans
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
3
 
R-oznake 8-14-34
S-oznake 17-27-36/37/39
Srodna jedinjenja
Drugi anjoni Kalijum oksid
Kalijum peroksid
Drugi katjoni Natrijum superoksid

 YesY (šta je ovo?)   (verifikuj)

Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje (25 °C, 100 kPa) materijala

Infobox references

Važne reakcije:

4 KO2 + 2 H2O → 4 KOH + 3 O2
2 KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
K2CO3 + CO2 + H2O → 2 KHCO3
4 KO2 + 2 CO2 → 2 K2CO3 + 3 O2

Strukturni trendoviUredi

Derivati dioksidaa, O2, imaju karakteristično O-O rastojanje koje je u korelaciji sa redom O-O veze.

Dikiseonikčno jedinjenje Ime O-O rastojanje u Å Red O-O veze
O2+ dioksidni katjon 1.12 2.5
O2 dikiseonik 1.21 2
O2- superoksid 1.28 1.5[4]
O22- peroksid 1.49 1

ReferenceUredi

  1. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH (2010). „PubChem as a public resource for drug discovery.”. Drug Discov Today 15 (23-24): 1052-7. DOI:10.1016/j.drudis.2010.10.003. PMID 20970519. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359644610007737.  edit
  2. Evan E. Bolton, Yanli Wang, Paul A. Thiessen, Stephen H. Bryant (2008). „Chapter 12 PubChem: Integrated Platform of Small Molecules and Biological Activities”. Annual Reports in Computational Chemistry 4: 217-241. DOI:10.1016/S1574-1400(08)00012-1. 
  3. 3,0 3,1 Zumdahl, Steven S. (2009). Chemical Principles 6th Ed.. Houghton Mifflin Company. str. A22. ISBN 0-618-94690-X. 
  4. Abrahams, S. C.; Kalnajs, J. "The Crystal Structure of α-Potassium Superoxide" Acta Crystallographica (1955) volume 8, pages 503-506. DOI:10.1107/S0365110X55001540.