Kaštelanski zaljev

43°32′00″N 16°20′51″E / 43.53328259°N 16.34749102°E / 43.53328259; 16.34749102 Kaštelanski zaljev je zaljev na obali Jadranskog mora. Za njega još postoji i naziv Lintar.

Kaštelanski zaljev

Izrazito je zatvoren zaljev. Sa sjevera i sjeveroistoka je zatvoren glavnim kopnom, s južne strane ga zatvara Splitski poluotok, a sa zapada i jugozapada ga omeđuje trogirski otok i otok Čiovo.

Na obalama ovog zaljeva se nalaze sedam Kaštela, Solin, Split, Trogir, Vranjic, Arbanija, Slatine, Mastrinka, Divulje, Bijaći i Sveti Kajo, a do 7. stoljeća se tu nalazio i rimski grad Salona čiji se ostaci i danas vide pokraj Solina.

U zaljev se ulijeva rijeka Jadro (u Solinu) i potok Pantana (kod Trogira). U njemu se nalaze i brojni manji otoci, poput Školjića, Galere, Barbarinca te hridi Šilo.