Kačanik

Kačanik (albanski Kaçanik ili 'Kaçaniku) (ćirilica Качаник) je grad i središte istoimene opštine na Kosovu. Administrativno pripada Uroševačkom okrugu.

Kačanik 1920. godine
Kačanik, Kosovo 2000

Tragovi naselja na području Kačanika datiraju iz 2. vijeka n.e., a otkriveni su početkom 1980-ih prilikom zidanja lokalnog supermarketa. Sam grad je osnovao Hodža Sinan-paša, a u 16. vijeku je pod Otomanskim imperijem bio središte lokalne administracije.

Zbog strateške važnosti je Otomanski imperij 1879. godine kroz Kačanik sagradio željezničku prugu koja je spajala Skoplje sa Kosovim Poljem. Za vrijeme prvog svjetskog rata su se krajem 1915. na području Kačanika vodile žestoke borbe prilikom pokušaja srpske vojske da se spoji sa savezničkim snagama u južnoj Makedoniji (v. Kačanički manevar).

Eksterni linkoviUredi