Kačanička klisura

Kačanička klisura (albanski: Gryka e Kaçanikut) nalazi na krajnjem jugu Kosova, kroz nju protiče reka Lepenac u Makedoniju.

To je uska riječna kotlina duga 24 kilometara od grada Kačanika do pograničnog gradića Đeneral Janković. Lepenac je tu klisuru probio između Šar planine i Skopske Crne Gore. Strme padine klisure, prekrivene su šumom, a tlo je sastavljeno od krečnjaka i škriljaca. Geološki klisura predstavlja nekadašnji glacijalni ostatak povezanih jezera koja su nekada postojala u Kosovskom bazenu. Danas kroz klisuru prolazi magistralna cesta i željeznička pruga Priština - Skopje, i ona je jedina veza između Kosovog polja i Vardar]]ske kotline.