Kačanička klisura

Kačanička klisura (albanski: Gryka e Kaçanikut) nalazi na krajnjem jugu Srbije, kroz nju protiče reka Lepenac u Makedoniju.

Kačanička klisura

To je uska rečna kotlina duga 24 kilometara od grada Kačanika do pograničnog gradića Đeneral Janković. Lepenac je tu klisuru probio između Šar planine i Skopske Crne Gore. Strme padine klisure, prekrivene su šumom, a tlo je sastavljeno od krečnjaka i škriljaca. Geološki klisura predstavlja nekadašnji glacijalni ostatak povezanih jezera koja su nekada postojala u Kosovskom basenu. Danas kroz klisuru prolazi magistralni put i železnička pruga Priština - Skoplje, i ona je jedina veza između Kosovog polja i Vardarske kotline.