Paskal

(Preusmjereno sa stranice KPa)

Paskal (eng. pascal; simbol: Pa) je SI jedinica za pritisak. Ekvivalentan je jednom njutnu po kvadratnom metru. Jedinica je nazvana po Blezu Paskalu, poznatom francuskom matematičaru, fizičaru i filozofu.

1 Pa
= 1 N/m2 = 1 (kg·m/s2)/m2 = 1 kg/m·s2
= 0.01 milibar
= 0.00001 bar

Ista jedinica se koristi za Jungov modul elastičnosti i silu zatezanja

Standardni atmosferski pritisak je 101.325 Pa = 101,325 kPa = 1.013,25 hPa = 1.013,25 mbar = 760 tora

Meteorolozi širom sveta su dugo vremena merili vazdušni pritisak milibarima. Posle uvođenja SI jedinica, mnogi su želeli da očuvaju uobičajene brojke za pritisak. Stoga, meteorolozi danas koriste hektopaskale za vazdužni pritisak, koji su ekvivalentni milibarima, dok se slični pritisci daju u kilopaskalima u praktično svim drugim poljima, gde se prefiks hekto retko ikada i koristi.

1 hektopaskal (hPa)
= 100 Pa = 1 mbar
1 kilopaskal (kPa)
= 1,000 Pa = 10 hPa

U bivšem sovjetskom metar-tona-sekunda sistemu jedinica, jedinica za pritisak je pieze, što je ekvivalentno jednom kilopaskalu.

Primeri raznih vrednosti (približno)

uredi

(Vidite SI prefiks za vodič za jedinice.)

0.5 Pa Atmosferski pritisak na Plutonu (veoma gruba cifra iz 1988.)
10 Pa Povećanje pritiska po jednom mm vodenog stupca¹
1 kPa Atmosferski pritisak na Marsu, ∼1 % atmosferskog pritiska na visini mora na Zemlji
10 kPa Povećanje pritiska po jednom metra vodenog stupca¹, ili
pad vazdušnog pritiska kada se ide od nivoa mora do 1000 m nadmorske visine
101.325 kPa Standardni atmosferski pritisak na nivou mora Zemlje = 1013.25 hPa
100 MPa Pritisak na dnu Marijanskog Rova, oko 10 km ispod površine okeana
10 GPa Dijamanti se formiraju
100 GPa Teorijska sila zatezanja karbonskih nanotubi

¹na Zemljinoj površini

Poređenje sa ostalim jedinicama pritiska

uredi
1 bar 100,000 Pa
1 milibar 100 Pa
1 atmosfera 101,325 Pa
1 mmHg (ili tor) 133.332 Pa
1 inč Hg 3,386.833 Pa
Jedinice za pritisak i koeficijenti za konverziju
bar tehnička/fizička atmosfera tor funtna-sila po kvadratnom inču psi
1 Pa ≡ 1 N/m² = 10−5 bar ≈ 10.2•10−6 at ≈ 9.87•10−6 atm ≈ 7.5•10−3 torr ≈ 145•10−6 psi
1 bar = 100,000 Pa ≡ 106 dyn/cm² ≈ 1.02 at ≈ 0.987 atm ≈ 750 torr ≈ 14.504 psi
1 at = 98,066.5 Pa = 0.980665 bar ≡ 1 kgf/cm² ≈ 0.968 atm ≈ 736 torr ≈ 14.223 psi
1 atm = 101,325 Pa = 1.01325 bar ≈ 1.033 at p0 = 760 torr ≈ 14.696 psi
1 torr ≈ 133.322 Pa ≈ 1.333•10−3 bar ≈ 1.360•10−3 at ≈ 1.316•10−3 atm ≡ 1 mmHg ≈ 19.337•10−3 psi
1 psi ≈ 6,894.757 Pa ≈ 68.948•10−3 bar ≈ 70.307•10−3 at ≈ 68.046•10−3 atm ≈ 51.7149 torr ≡ 1 lbf./in.²