Za ostale upotrebe, v. Juti (razvrstavanje).

Juti ili Jiti (također Iuti ili Iutae) su bili germanski narod koji je naseljavao poluotok Jutland ili Jiland (lat. Iutum) koji je po njima i dobio svoje ime.

U 5. stoljeću, uz Angle i Sase, napadaju Englesku. Naselili su se u Kentu, na otoku Wight i u dijelovima Hampshirea (Wessex). Tu zajedno s Anglima i Sasima tvore dominantan narod nazvan Anglosaksonci.