Jurišni top ili samohotka je top ili haubica postavljena na motorno vozilo ili oklopnu šasiju, dizajnirana za upotrebu u direktnoj artiljerijskoj potpori pešadiji ili napadu na drugu pešadiju ili utvrđene pozicije. Za razliku od klasičnih tenkova, jurišni top po pravilu nema rotirajuću kupolu, pa se nišanjenje vrši usmeravanjem celog vozila ka meti.

Nemački jurišni top ŠtuH 42 izložen u muzeju