Juriša Senjanin

Juriša Senjanin (poznat i kao Juriša Hajduk, pravo ime Juraj Lučić), uskočki harambaša i gusar (? – ?, 1611). Prebjegao s teritorija pod Osmanlijama i potom u Senju postao uskočkim harambašom. Sudjelovao je u uskočkom pohodu na Rovinj (1597), kad su bile napadnute mletačke galije i opljačkani mletački i osmanski trgovački brodovi, a pri povratku je na brodu kraj Premanture bio uhvaćen i rapski biskup. Za vrijeme uskočke pobune u Senju (1601), koja je izbila zbog smaknuća Martina Posedarskog i potom Jurišina uhićenja, bio je ubijen senjski kapetan J. Rabatta. Premda je stekao slavu protuosmanskoga borca (sudjelovao 1600. na čelu uskočke satnije u borbama za Kanjižu i s vojvodom I. Senjaninom 1604–06. u pohodima na osmanske prostore u zaleđu Dalmacije), zbog protumletačkoga se djelovanja sukobio s vojvodom I. Senjaninom, koji je nastojao provoditi habsburšku politiku očuvanja mira na granici nakon Dugoga rata (1593–1606). Pojedini povjesničari smatraju da su ga zarobili i pogubili Mlečani, a drugi da ga je dao pogubiti povjerenik Vojne granice. [1]

Gašpar Vinjalić je o njemu napisao da je nakon dobijanja smrtne kazne pobjegao na Cres pa pljačka po okolici Zadra, tj Liburniji. Potom bježi u Istru (Pula). Kada je uhvaćen 1611. obješen je na zidinama kaštela u Senju. [2]

O njemu je pisao i Andrija Kačić Miošić u "Razgovorima ugodnim naroda Slovinskoga", Pisma od Juriše Senjanina.

  1. Senjanin Juriša. 
  2. Vinjalić, Gašpar (2010.). Kratki povijesni i kronološki pregled zbivanja koja su se dogodila Slavenima u Dalmaciji, Hrvatskoj i Bosni 1514. - 1769., pp. 75.. Split: Književni krug.