Junija Tercija

(Preusmjereno sa stranice Junia Tertia)

Junija Tercija (Junia Tertia) ili Tertula (Tertulla, cca. 60. pne. - 22. n.e.) bila je rimska plemkinja iz doba prijelaza Republike u Carstvo, poznata kao treća kćer Servilije Cepionis i njenog drugog supruga Decima Junija Silana, odnosno kao polusestra Marka Junija Bruta i supruga Gaja Kasija Longina.

Junija Tercija je u mladosti bila predmetom politički motiviranih ogovaranja. S obzirom da je Servilija bila Cezarova ljubavnica, pričalo se da je Junija zapravo bila Cezarova kći. Kasnije se govorilo da je Servilija Cezaru, vidjevši kako on za nju gubi interes, ponudila Juniju kao vlastitu zamjenu.

Junija je preživjela metež i krvoproliće građanskih ratova u kojoj su stradali njen brat i muž, te doživjela duboku starost, stekavši ogromno bogatstvo. Njega je oporukom ostavila brojnim rimskim porodicama, ali ne i caru Tiberiju. On je dozvolio njen pogreb, ali je zabranio da se u procesiji nose pogrebne maske Bruta i Kasija.

  • (1)=1. supruga
  • (2)=2. supruga
  • x=atentator na Cezara
Salonia (2)
 
Katon Stariji
 
Licinia (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcus Porcius Cato Salonianus
 
 
 
Marcus Porcius Cato Licinianus
 
Marcus Livius Drusus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcus Porcius Cato (2)
 
Livia Drusa
 
Quintus Servilius Caepio Mlađi (1)
 
Marcus Livius Drusus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atilia (1)
 
Katon Mlađi
 
 
 
 
 
 
Marcus Livius Drusus Claudianus, usvojeni sin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcus Junius Brutus Stariji (1)
 
Servilia Caepionis
 
Decimus Junius Silanus (2)
 
 
Servilia Mlađa
 
Quintus Servilius Caepio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcia Catonis
 
Marcus Junius Brutus x
 
Junia Prima
 
 
 
Junia Tertia
 
Gaius Cassius Longinus x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcus Porcius Cato (II)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junia Secunda
 
Marcus Aemilius Lepidus (trijumvir)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
potomak Pompeja i Sule
 
Lepid Mlađi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manius Aemilius Lepidus
 
 
Aemilia Lepida II

Izvori

uredi