Jugoslavenska socijaldemokratska stranka

Jugoslavenska socijaldemokratska stranka (slovenski: Jugoslovanska socialdemokratska stranka) je socijaldemokratska politička stranka osnovana godine 1896. u Sloveniji, tada u sastavu Austro-Ugarske. Naziv jugoslavenska je uzet zbog toga što je nastala izdvajanjem iz tadašnje Socijaldemokratske stranke Austrije, odnosno što je trebala djelovati ne samo u Sloveniji, nego i u drugim dijelovima Austro-Ugarske sa južnoslavenskom većinom, a kojima se upravljalo direktno iz Beča - kao što su Istra i Dalmacija.

Stranka, među čijim vodstvom se nalazio i znameniti slovenski pisac Ivan Cankar, nije imala velikog izbornog uspjeha, a niti utjecaja među slovenskim masama, kojima je dominirala konzervativna Slovenska ljudska stranka. Djelomični razlog za to je bilo službeno prihvaćanje austromarksističke politike, odnosno odbacivanja nacionalizma.

JSDS politiku mijenja tek pred kraj prvog svjetskog rata, kada su vijesti o oktobarskoj revoluciji radikalizirale mase, a raspad Austro-Ugarske postao izgledan. JSDS podržava Narodno vijeće i stvaranje Države SHS, a kasnije i Kraljevine SHS.

Međutim, JSDS se ubrzo nakon toga raspala na nekoliko frakcija, od kojih su se neke priključile jugoslavenskim komunistima, a dio podržavao beogradsku vladu, dok se dio zalagao za reformu Jugoslavije na federativnim načelima. Zbog podjele na frakcije stranka je do početka drugog svjetskog rata bila marginalizirana.

Suvremena Slovenska demokratska stranka premijera Janeza Janše sebe smatra ideološkom nasljednicom JSDS.