Jugoslavenska samostalna demokratska stranka

Jugoslavenska samostalna demokratska stranka (JSDS) je naziv za političku stranku osnovanu pred prve višestranačke izbore u Hrvatskoj 1990. godine. Stranka je uglavnom djelovala na Baniji, Kordunu u područjima sa srpskom većinom, a pozivala se na tradiciju Samostalne demokratske stranke.

Na samim izborima JSDS nije dobila nijedno mjesto u Saboru, uglavnom zato što je njeno glasačko tijelo glas dalo Savezu komunista Hrvatske. S raspadom Jugoslavije, izbijanjem rata i stvaranjem rata stranka se vrlo brzo ugasila.