Južnonemačka tampon država

Teritorija koju bi obuhvatala planirana Južnonemačka tampon država.

Južnonemačka tampon država je naziv za državu čije je stvaranje bilo planirano od strane podunavskih Nemaca 1941. godine. Država je trebalo da obuhvata delove Jugoslavije, Rumunije i Mađarske, odnosno regije Banat, Bačku i Baranju. Prema podacima iz 1910. godine, Nemci bi činili samo 25% stanovništva ove države, dok bi ostatak stanovništva činili Mađari, Rumuni i Srbi.

Okupacijom i podelom Jugoslavije, Nemci su dobili priliku da svoje planove ostvare samo delimično, odnosno formirali su svoju državnu upravu u jugoslovenskom (srpskom) delu Banata, koji zvanično nije uspostavljen kao posebna država, već kao autonomna teritorija u sastavu Nedićeve Srbije. Jugoslovenske delove Bačke i Baranje koje su Nemci nameravali da pripoje svojoj planiranoj državi okupirala je i anektirala Mađarska, dok traženi delovi Rumunije i Mađarske nisu ni uzimani u obzir za pripajanje državi podunavskih Nemaca od strane Sila osovine, s obzirom da su i ove dve države bile članice tog vojnog saveza.

Porazom Nemačke u Drugom svetsku ratu i obnovom Jugoslavije, nestaje i nemačke uprave u Banatu, a Nemci se najvećim delom iseljavaju iz zemlje.

Vidi jošUredi

IzvoriUredi