Južni pol ima više značenja, ali se u geografskom smislu pod tim nazivom podrazumijeva najjužnija točka Zemljine kugle, s koje se u bilo kojem smjeru može ići jedino na sjever. Nalazi se na 90. stupnju južne geografske širine, na području Antarktike. Iako je pol na razini mora, iznad tla se nalazi sloj leda visok 3000 m.

Ljudska noga je prvi put stupila na Južni pol 14. 12. 1911. kada je tamo stigla norveška ekspedicija na čelu s Roaldom Amundsenom. Mjesec dana nakon toga je na Južni pol stigla britanska ekspedicija na čelu s Robertom Falconom Scottom, čiji su članovi nakon toga umrli od hladnoće i gladi. Godine 1929. je Južni pol prvi put avionom preletio američki admiral Richard Byrd.