Južni ocean ili Južni okean je četvrti po veličini ocean koji sadržava sve vodene površine koji opasuju Antarktiku. Iako je taj naziv dugo korišten od strane pomoraca, tek godine 2000. ga je prihvatila Svjetska hidrografska organizacija kako bi naglasila značaj oceanskih struja na današnji svijet. Dotada se smatralo da se Atlantski, Tihi i Indijski ocean protežu sve do obala Antarktika.

Granice Južnog oceana