Južna somalska struja

Južna somalska struja je topla struja, koja nastaje u zimskoj polovini godine od voda Južne monsunske struje iz Arabijskog mora. Formira se po uticajem monsuna. Kreće se prema jugu i kod obala Tanzanije skreće na istok i hrani Ekvatorijalnu povratnu struju.

Južna somalska struja
Okean Indijski
Tip topla struja

Vidi još Uredi

Literatura Uredi

  • Dukić D, Gavrilović Lj. (2006): Hidrologija, ZUNS, Beograd