Jovan I Cimiskije

Jovan I Cimiskije, vizantijski car, mada malog stasa, bio je veoma lep, te je postao ljubavnik vizantijske carice i supruge Nićifora II Foke. Ona je bila roda Makedonske dinastije, pa se iz državnih potreba morala da se uda za starog Nićifora II. Međutim, carica je učestvovala u atentatu koji su Jovan Cimiskije i njegovi prijatelji organizovali i u kome je Nićifor Foka ubijen u carskoj ložnici. Patrijarh je odbio da kruniše Jovana kao cara, pa tek kad je ovaj javno oterao i osudio svoju ljubavnicu, praveći se da sam nije ništa znao, patrijarh ga je prihvatio.

Jovan I Cimiskije

Novac sa likom Jovana I
Novac sa likom Jovana I

Datum smrti 10. januar 976.
Mesto smrti Carigrad (Vizantija)
Poreklo
Porodica

Oko 975. godine car Jovan I Cimiskije vrši veliko preseljenje pavlićana iz Male Azije u oblast oko Filipopolja (današnji Plovdiv) u Trakiji, koji kasnije postaje jedan od centara bogumilstva.

Posle katkog vojnog pohoda i opsade Silistrije, uspeo je da izbaci ruskog kneza Svjatoslava iz Bugarske i da pripoji tu zemlju svom carstvu. Na istoku je vodio nekoliko uspešnih pohoda u gornju Mesopotamiju i Siriju, te je privremeno osvojio brojne gradove (Damask, Bejrut, Tir, Emesa, Sidon, Nazaret). Ova osvajanja nisu uzrokovala trajna osvajanja, ali su povećala i obezbedila osvajanja Nićifora Foke u Siriji.

U Italiji je uspeo da spreči sukobe sa carem Svetog rimskog carstva Otonom II tako što je udao svoju rođaku za carevog sina (čime je učinjena čast caru ali je istovremeno odbijen zahtev nemačkog cara za porfirogenom princezom).


Spoljašnje veze

uredi