Joram od Jude

(Preusmjereno sa stranice Jehoram od Jude)

Jehoram ili Joram od Jude (יהורם המלך) bio je kralj drevnog Kraljevstva Juda i sin Jozafatov (2 Kraljevi 8:16).

William F. Albright mu je vladavinu datirao u period 849. pne.-842. pne., dok je E. R. Thiele naveo datume 848. pne.-841. pne..

Jehoram je sklopio savez sa Kraljevstvom Izrael oženivši Athaliah, the daughter of Ahab. Usprkos saveza s moćnijom sjevernom državom, Jehoramova vladavina nad Judom je bila slaba. Edom se pobunio, a kada je Jehoram krenuo da to uguši, vojska mu se razbježala pred Edomcima, pa im je morao priznati nezavisnost. Grad Libnah se pobunio protiv njegove vladaine, a 2 Ljetopisi (21:10), navode kao razlog da je "napustio Jahvea, Boga svojih otaca."

2 Ljetopisi također navodi i pljačkaški prepad Filistejaca, Arapa i Etiopljana koji su ušli u kraljevske odaje te odveli cijelu porodicu osim najmlađeg sina Ahazije (21:16f). Nakon toga je Jahve učinio Jehorama da pati od upale trbuha, da mu crijeva izađu i umre dvije godine poslije (21:18f).


Joram od Jude
bočni ogranak od Pleme Juda
Prethodi:
Jozafat
Kralj Jude
Albright: 849. pne. – 842. pne.
Thiele: cca. 848. pne. – 841. pne.
Galil: cca. 851. pne. – 843. pne.
Slijedi:
Ahazija