Jedrilica (čamac)

Izraz jedrilica se u pomorstvu obično koristi za čamce koji za pogon pomoću jedara koriste vjetar.

Dijagram jedrilice

Danas su čamci koji koriste jedra prilična rijetkost, osim ukoliko ne služe za sport i rekreaciju, te je jedrilica postala gotovo sinonim za sportsku jedrilicu.

Najpoznatije vrste jedrilica su:

V. također uredi