Javno preduzeće

Javno preduzeće (JP, J.P., J. P.), ili državno poduzeće, je preduzeće čiji je većinski vlasnik država. Formiraju se u oblastima interesantnim za državu (elektroprivreda, telekomunikacije, željeznica). Često javna preduzeća imaju monopolski položaj na tržištu, što odmah poskupljuje uslugu i prouzrokuje niži kvalitet. Organi upravljanja su nadzorni odbor i odbor za reviziju.


Cilj osnivanja javnih preduzeca je obezbedjivanje i zastita interesa drzave u funkcionisanju vitalnih sektora privredne delatnosti koje su od velikog znacaja za drzavu i zivot gradjana.Zbog znacaja i uloge ovih preduzeca njihove organe upravljanja biraju organi drzave. Cesto se postavlja pitanje efikasnosti javnih preduzeca zbog sukobljavanja trzisnih i drzavnih interesa tj. ciljeva koje drzava zeli da ostvari putem funkcionksanja i postojanja javnih preduzeca. Obicno se odgovor nametne sam, javno preduzece je komparativno neefikasnije od privatnog upravo iz razloga sto je privatnom preduzecu jedini cilj maksimizacija profita. Pored preduzeca ciji je cilj ostvarivanje ciljeva drzave javna preduzeca se javljaju i u oblastima u kojima je neophodno odrzati kvalitet proizvoda odnosno umerene cene, kao sto su proizvodnja elektricne energije kao i distribubucija iste,vodovod itd.Sredstvima u drzavnoj svojini,sto uslovljava njihov specifican polozaj kako u pogledu osnivanja,upravljanja,poslovanja i pokrica gubitka.Javna preduzeca su zbog prirodne delatnosti koje vrse i vaznosti koju ta delatnost ima za drzavu,gradjane pod posebnim pravnim rezimom.Na njihovo osnivanje,upravljanje i poslovanje primenjuje se u zakonu o javnim preduzecima.