Javanci je naziv za najbrojniju etničku grupu u Indoneziji.

Ima ih između 85 i 90 miliona.

Ime su dobili prema otoku Java gdje potječu. Čine većinu u provincijama Centralna Java, Istočna Java i Jogyakarta. No, zahvaljujući transmigrasi politici koje su sprovodile indonežanske vlade u drugoj polovici 20. vijeka, gotovo svaki važniji indonežanski otok ili oblast ima značajnu populaciju Javanaca.

Javanci uglavnom govore vlastitim javanskim jezikom, dok manjina koristi službeni indonežanski jezik.

Kultura Javanaca je patrijarhalna, iako kod njih rijedak običaj nasljeđivanja prezimena. Javanci su također poznati po gamelan muzici.

Po vjeri su uglavnom muslimani, iako postoji i kršćanska manjina. Također postoje i manje budističke i hinduističke zajednice. Dio Javanaca štuje i Kejawen, lokalnu animističku vjeru pod utjecajem budizma i hinduizma. Javanci su, bez obzira na nominalnu vjersku pripadnost, sinkretisti, odnosno vole vjerska načela prilagođavati lokalnim prilikama i tradicijama.

Javance često optužuju da su dominirali političkim životom Indonezije na račun drugih etničkih grupa. Mnogi separatistički pokreti u današnjoj Indoneziji su nastali kao reakcija na tu dominaciju.

Osim u Indoneziji, Javanci imaju značajne zajednice u drugim državama. Najveća je u Maleziji, gdje ih ima oko 2 miliona, isto kao i u Surinamu te Novoj Kaledoniji.