Jasi (ilirsko pleme)

Jasi (lat. Iasi) su bili ilirsko-keltsko pleme sa skitskim utjecajem koje je naseljavalo obe obale reke Drave u antičko doba. Prvi kontakt Jasa sa Rimljanima dogodio se u vreme rimskog osvajanja naselja Segestica, 159. ili 156. p. n. e. Poslije suzbijanja Batonovog ustanka (6-9. godina nove ere), Rimljani osnivaju vojni kamp u daruvarskom basenu, na mestu nekadašnjeg jaškog opiduma. Tokom procesa romanizacije, plemensko naselje stiče status Res Publike Jasorum. U vreme Hadrijanove vladavine, italski imigranti, veterani i drugi strani nosioci prava rimskih građana, zajedno sa domaćim stanovništvom, organizuju Municipium Iasorum na mestu antičkog opiduma. Grad je bio administrativni centar Jasa, na čijoj su velikoj teritoriji formirana i druga naselja, kao što su Aquae Iasae i Civitas Iovia.

Ilirska plemena

Vidi jošUredi