Janko Prunk

Janko Prunk (2015)

Janko Prunk (O ovom zvuku audio, Loka pri Zidanem Mostu, 30.12. 1942.) je slovenački istoričar i političar.

Prunk je bio rodjen u malom selu Loka pri Zidanem Mostu u centralnoj Sloveniji, koja je tada bila okupirana od Njemačke. Prunk ima želju po pisanju istorije, pisao je več o analitičkoj istoriji, moderni istoriji i genezi modernih političkih formacija i istoriji socialne i političke filozofije u Sloveniji. Pisao je i o istoriji političkog "movements" u Sloveniji od kraja 19. stolječa do 2. svjetskog rata, specialno o Slovenskome krščanskome socializmu i istoriji slovenačkih nacionalnih pitanja.

Diplomirao je historiju 1966. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, da bi potom 1972. godine magistrirao, a 1976. godine doktorirao. Nakon toga je studirao na Univerzitetu u Leipzigu, na Institutu za evropsku historiju u Mainzu, te na Visokoj školi za socijalne studije u Parizu. Bio je profesor na univerzitetima u Freiburgu i Kölnu. Redovni je profesor na Fakultetu za društvene nauke u Ljubljani.

Njegova djela bave se modernom historijom od kraja 19. vijeka do 1941. godine, posebno problematikom slovenskog kršćanskog socijalizma i historiji slovenskog nacionalnog pitanja.

U prvoj vladi Janeza Drnovšeka (1992.-1993.) bio je ministar za Slovence u svijetu i narodnosti u Sloveniji. 2005. godine postao je predsjednik slovenskog dijela Hrvatsko-slovenskog historijskog povjerenstva koje se bavi odnosima ova dva naroda od sredine 19. vijeka do raspada bivše Jugoslavije, te njihova državnog osamostaljenja.

DjelaUredi

 • Put krščanskih socialistov v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Ljubljana, 1977;
 • Boris Kidrič. Ljubljana, 1984;
 • Slovenski narodni programi: narodni programi v slovenski politični misli od 1848 do 1945. 2. izd. Ljubljana, 1987;
 • Nova slovenska samozavest: pogovori s slovenskimi političnimi prvaki. Ljubljana, 1990;
 • Slovenski narodni vzpon: narodna politika (1768-1992). Ljubljana, 1992;
 • Kratka zgodovina Slovenije. Ljubljana, 1998.
 • Kratka zgodovina Slovenije. 2. izdanje, Ljubljana, 2002;
 • Zgodovina ideoloških spopadov med vojnama. Ljubljana, 2004;
 • Janko Prunk in Cirila Toplak, Parlamentarna izkušnja Slovencev. Ljubljana, 2005;
 • Cirila Toplak in Marjeta Hočevar, Parlamentarna izkušnja Slovencev : 1848-2004. 2. razširjena izd. Knjižna zbirka Politični procesi in institucije. Ljubljana, 2006.
 • Kratka zgodovina Slovenije. 3. izdanje, Založba Grad, Ljubljana, 2008

Vanjske vezeUredi