Žak Vijon (Damvij, 1875Pito kod Pariza, 1963) je bio francuski slikar i grafičar. Bio je brat Marsela Dišana. Pred kraj 19. veka radio je kao karikaturista i litograf. Njegov rani stil pokazuje da je bio po duticajem Anrija Tuluz-Lotreka i Edgara Dege. Upoznao se 1911. sa analitičkim kubizmom i postao suosnivač grupe Section d'Or. Njegove kubističke kompozicije karakterišu nežno šarena, pastelna polja.