U organskoj hemiji, izopropil je propil sa grupom vezanom za sekundarni ugljenik. Ako se posmatra kao funkcionalna grupa izopropil je organsko jedinjenje sa propil grupom vezanom za njen sekundarni ugljenik.

Izopropil

U IUPAC nomenklaturi izopropil grupa se označava sa prefiksom propan-2-il. Na primer, izopropil acetat se naziva propan-2-il acetat. Skraćena notacija za ovu alkil grupu je i-Pr, iPr, ili Pri.

Vidi jošUredi

 

LiteraturaUredi