Izohijeta (grč. isos = jednak, hyetos = kiša) je linija koja na kartama povezuje mjesta jednake količine padalina.

VezeUredi