Izbori za Županijski dom Sabora Republike Hrvatske 1993

Prvi izbori za Županijski dom Sabora Republike Hrvatske su se održali 7.2 1993.

Iako je Županijski dom bio predviđen "Božićnim" Ustavom iz 1990. godine, prvo su održani izbori za Zastupnički dom 1992. godine. Njegov je saziv odredio broj i granice županija koje je Županijski dom trebao predstavljati. Isti je saziv uveo novi sistem lokalne samouprave, odnosno gradove i općine, pa su se istovremeno s izborima za Žušanijski dom održavali lokalni izbori na kojima su se birali županijske skupštine, odnosno gradska i općinska vijeća.

U svakoj se županiji biralo po 3 zastupnika, a za predsjednik Republike Hrvatske je imao pravo imenovati pet zastupnika.

Za izbore je uveden proporcionalni sistem, što je u praksi značilo da bi stranka koja osvoji najveći broj glasova mogla osvojiti 2 od 3 mjesta u pojedinoj županiji. Taj je sistem izuzetno pogodovao tada najjačoj i vladajućoj stranci HDZ.

Iako sam broj zastupnika nije to pokazivao, najveći postotak glasova iza HDZ je dobila Hrvatska socijalno liberalna stranka, a slijedila ju je Hrvatska seljačka stranka.

Jedna od karakteristika izbora je bila nezapamćena predizborna kampanja HDZ-a usmjerena na jednu jedinu regiju - Istru - gdje se na prethodnim parlamentarnim izborima kao dominantna stranka nametnuo Istarski demokratski sabor. Ta je kampanja imala katastrofalni kontraefek, jer je IDS ostvario najbolji rezultat u historiji, a HDZ u Istri doživio veliki poraz.