Ivo Vajgl

Ivo Vajgl (Maribor, 3. mart 1943 -) je slovenski političar i diplomat. Završio je Biotehnički fakultet u Ljubljani, a potom radio kao novinar. Godine 1984. je započeo diplomatsku karijeru kao generalni konzul SFRJ u Clevelandu.

Godine 2004. je kao član vladajuće Liberalne demokracije Slovenije (LDS) imenovan za ministra vanjskih poslova nakon što je njegov prethodnik Dimitrij Rupel napustio LDS kako bi se priključio tada opozicijskoj Slovenskoj demokratskoj stranci. I sam Vajgl je napustio LDS kako bi se priključio stranci Zares. Kao njen kandidat je godine 2009. izabran u Evropski parlament.

Prethodi:
Dimitrij Rupel
Ministar
vanjskih poslova

6. jul – 3. decembar 2004.
Slijedi:
Dimitrij Rupel