Ivan XXIII.

(Preusmjereno sa stranice Ivan XXIII)

Ivan XXIII Dobri (Sotto il Monte kod Bergama, 25. 11. 1881. - Rim, 3. 6. 1963.) je bio papa rimokatoličke crkve između 28.10.1958. i svoje smrti 3.6.1963. Sam njegov izbor na konklavi 1958 je bio potpuno iznenađenja za njega i sve ostale,a odlučujuću odluku su pored njegovih ličnih osobina odigrale i godine tako da je postao podoban za obje zaraćene stranke na kontroverznoj konklavi kao pre svega interregnum papa koji će nakon kratke vladavine umreti. Tu činjenicu je potvrdio i Ivan XXIII rječima da izabire kao službeno ime Ivan pored ostalog i zato što su svi prethodnici tog imena imali kratki pontifikat. Bez obzira na malo više od 4 i pol godine vladavine Ivanova skromnost i želja da bude blizak narodu su ostavili dugi trag pre svega u Italiji koja pamti njegove posjete bolesnog djeci, zatvorenicima kao i "bjegove" iz Vatikana kako bi hodao po rimskim ulicama među običnim ljudima zbog čega na kraju dobiva nadimak Dobri. Pokušaj modernizacije rimokatoličke crkve papa Ivan XXIII ne uspijeva dovršiti zbog svoje smrti pre završetka ekumenskog sabora, ali po verskom pitanju iza njega ostaje historijski prvi sastanak uopće između poglavara anglikanske crkve i pape, dok po pitanju događaja u svetu tu ostaje njegove enciklika Pacem in Terris s kojom kao glavnu vrednost u tadašnjem svetu podjeljenom hladnim ratom navodi mir i dijalog među stranama.

Ivan XXIII
Rimokatoličke crkvene titule
Prethodi:
Pius XII
Papa
19581963
Slijedi:
Paulus VI