Ivan Rendić (Imotski, 27. III. 1849 – Split, 29. VI. 1932) je bio hrvatski kipar. Završio je Akademiju u Veneciji, usavršavao se u atelijeru realističkoga kipara G. Dupréa u Firenci. Smatra se začetnikom novijeg hrvatskog kiparstva. Autor je mnogobrojnih naturalistički oblikovanih kipova u bronci i kamenu (A. Kačić Miošić, 1890; I. Gundulić,1893), portretnih poprsja (F. Kurelac, 1874) i nadgrobnih spomenika (Meditacija na Mirogoju u Zagrebu).

Galerija radova uredi