Ivan Buzuk
Nema slobodne slike

Ivan Buzuk (16. vek) je bio albanski katolički sveštenik koji je 1555. godine, napisao prvu knjigu (Meshari) na albanskom jeziku (dijalekt Gega). Prilikom pisanja knjige, u nedostatku albanske abecede koja je u konačnom obliku formirana tek 1908. godine, pisao slovima latinskog jezika.