Irnerije

Irnerije (latinski: Irnerius; italijanski: Irnerio; o. 1050. - iza 1125) bio je italijanski pravni teoretičar, najpoznatiji kao osnivač glosatorske škole srednjovjekovnog rimskog prava na čijim se temeljima izgradio današnji kontinentalni pravni sistem. Irnerije je poznat i kao jedan od prvih nastavnika današnjeg Univerziteta u Bologni, gdje je 1070-ih počeo predavati pravo temeljeno na nedavno dobavljenim kopijama Corpus iuris civilisa; na njima je kao vlastite komentare dodavao glose te nastojao stvoriti zaokruženi i logični sistem prava.

Iako mu je pokroviteljica bila Matilda od Toskane, pristaša papa, na kraju borbe za investituru je stao na stranu cara Heinricha V te se zalagao za valjanost izbora antipape Grgura VIII. Neko vrijeme je radio u Heinrichovoj carskoj kancelariji.

Vanjske vezeUredi