Investitura označava formalno stupanje na dužnost primanjem insignija. Termin se upotrebljava za označavanje stupanja na položaj u državnoj službi, dobijanje plemićke titule i stupanje na dužnost u crkvi.

U srednjem veku investitura je bila ceremonija prenošenja feuda od seniora vazalu. U crkvenoj terminologiji termin se koristi od srednjeg veka pa do danas a označava simbolično prenošenje duhovnih dužnosti davanjem neke insignije kao što je palij, mitra i slično.

Vidi još

uredi