Internacionalizam (lingvistika)

Internacionalizam u jezikoslovlju služi kao termin za označavanje onih riječi koje kao standardne postoje u više jezika. Lingvistka je,najprostije receno,nauka o jeziku.Lingvistika u sirem smislu izucava jezik kao pojavu,u najsirem smislu,kao i same manifestacije te pojave.Lingvistika u uzem smislu bavi se evolucijom i strukturom jezika.