Interahamwe je hutu paravojna organizacija koja je uživala potporu Hutu vlade za vreme i posle Genocida u Ruandi. Većinu ubistava su izvršili pripadnici Interhmvea.

Organizacija i istorijaUredi

Robert Kajuga, Tuts, je bio predsednik Interhamvea. Interhamve je formirana od grupe mladih Hutu muškaraca koji su bili glavni akteri genocida u Ruandi nad Tutsima 1994. godine.