Inteligentni robot

Inteligentni robot je robot iz treće generacije, koji je u stanju da interpretira informacije o varijacijama u položaju radnih predmeta i o promjenama u okolini, te da im prilagodi svoje djelovanje bez intervencije operatera.

Inteligentni robot ima dvije značajne karakteristike:

Na osnovu ove dvije karakteristike možemo reći da je inteligentni robot autonoman.