Insurekcija (njemački: Insurrektion, engleski: insurgency) je pojam koji u svom tradicionalnom značenju podrazumijeva oružanu pobunu, odnosno ustanak. U novije vrijeme se pod time podrazumijevaju razni politički pokreti koji svoje ciljeve nastoje postići oružanim putem, najčešće kroz gerilsku strategiju i razne oblike asimetričnog ratovanja. U još užem značenju se pod insurekcijom podrazumijevaju razne paravojne formacije koje ne uživaju status zaraćene strane po međunarodnom ratnom pravu.

V. također Uredi

Eksterni linkovi Uredi