Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar osnovan je Odlukom Skupštine Sveučilišta u Zagrebu 26. studenoga 1991. Danom stupanja na snagu Zakona o ustanovama 1993. godine Institut je postao javna ustanova, a stupanjem na snagu Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti iste godine, djeluje kao javni institut Republike Hrvatske.

Institut je osnovan pod imenom Institut za primijenjena društvena istraživanja, a odlukom Upravnog vijeća od 18. veljače 1997. dobio je današnje ime.

Ravnatelj instituta je dr. sc. Vlado Šakić.

Institut izdaje časopis Društvena istraživanja.

Vanjske veze uredi