Inscriptiones Latinae selectae

Inscriptiones Latinae selectae (sh. Izabrani latinski natpisi), skraćeno ILS, naziv je zbirke izabranih latinskih natpisa u tri toma, koju je uredio Hermann Dessau. Delo je bilo izdavano u nastavcima, u ukupno pet delova, od 1892. do 1916, nakon čega je doživelo brojna ponovljena izdanja. Svi komentari i napomene pisani su latinskim jezikom.

Natpisi su razvrstani u poglavlja (capita, jedn. caput) prema tematici, npr. nadgrobni natpisi ili natpisi koji se odnose na kolegije. Svaki natpis označen je identifikacionim brojem. Kad se citira neki latinski natpis često se navodi i njegov broj u ILS, pored njegovog referentnog broja u obimnijem Corpus inscriptionum Latinarum (CIL), npr. CIL 12.2.774—ILS 39. Uporedni pregled natpisa zabeleženih u ILS i u CIL objavljen je u Rimu 1950. i u Berlinu 1955.

ILS se ponekad navodi i kao Dessau ili D.

Popis poglavljaUredi

 • Tom I (1892)[1]
  • poglavlje I: istorijski spomenici iz doba republike (Monumenta historica liberae rei publicae)
  • poglavlje II: natpisi careva i carske porodice (Tituli imperatorum domusque imperatoriae)
  • poglavlje III: natpisi stranih kraljeva i vođa (Titutli rerum et principum nationum exterarum)
  • poglavlje IV: natpisi muškaraca i žena iz senatorskog staleža (Tituli virorum et mulierum ordinis senatori)
  • poglavlje V: natpisi ljudi iz viteškog staleža (Tituli virorum dignitatis equestri)
  • poglavlje VI: natpisi prokuratora i carskih slugu, oslobođenika i robova (Tituli procuratorum et ministrorum domus Augustae condicionis libertinae et servilis)
  • poglavlje VII: natpisi nižih javnih činovnika i robova (Tituli apparitorum et servorum publicorum)
  • poglavlje VIII: neki natpisi vezani za upravu nad gradom (Tituli nonnulla ius civitatis illustrantes)
  • poglavlje IX: vojni natpisi (Tituli militares)
  • poglavlje X: natpisi nekih istaknutih književnika (Tituli virorum nonnullorum in litteris clarorum)
 • Tom II
  • deo 1 (1902)[2]
   • poglavlje XI: religijski natpisi i natpisi sveštenika (Tituli sacri et sacerdotum)
   • poglavlje XII: natpisi vezani za igre (Tituli pertinente ad ludos)
   • poglavlje XIII: natpisi s javnih zgrada i mesta, graničnih obeležja, neki natpisi s privatnih građevina (Tituli operum locorumque publicorum. Termini. Tituli nonnulli aedificiorum privatorum)
   • poglavlje XIV: municipalni natpisi (Tituli municipales)
  • deo 2 (1906)[3]
   • poglavlje XV: natpisi kolegija (Tituli collegiorum)
   • poglavlje XVI: natpisi zanatlija (Tituli ministrorum vitae privatae, opificum, artificum)
   • poglavlje XVII: pogrebni natpisi (Tituli sepulcrales)
   • poglavlje XVIII: natpisi na predmetima u domaćinstvu (Tituli instrumenti domestici)
   • Poglavlje XIX: razni natpisi (Analecta varia)
   • Popis grčkih natpisa (Appendix titolorum Graecorum)
 • Tom III (podeljen na 1. deo iz 1914 i na 2. deo iz 1916)[4] sadrži indekse, neke nove natpise i ispravke nekih natpisa štampanih u prethodnim tomovima.

ReferenceUredi

 1. Volume I online na stranici Archive.org.
 2. Volume II.1 online na stranici Archive.org.
 3. Volume II.2 online na stranici Archive.org.
 4. Volume III.2 online na stranici Archive.org.

IzvoriUredi

Eksterni linkoviUredi

 • Dessau, Hermann. Inscriptiones Latinae Selectae. Berlin 1892-1916, 3 vols.
* vol. 1 (1892) [ILS 1 to 2956] ― kompletan tekst na Internet Archive
* vol. 2, part 1 (1902) [ILS 2957 to 7210] ― kompletan tekst na Internet Archive
* vol. 2, part 2 (1906) [ILS 7211 to 8883] ― kompletan tekst na Internet Archive
* vol. 3 (1914/16) [ILS 8884 to 9522 + index] ― kompletan tekst na Internet Archive