Inok (crkvenoslovenska i zastarjela riječ; množina inoci), onaj koji živi sam, samac, pojedinac, pa u daljem razvitku značenja: pustinjak, isposnik; monah, kaluđer, redovnik.

Žena inokinja.


Izvori: Klaić, RSANU, ARJ