Inercijski referentni okvir

Inercijalni ili neubrzani referentni sistem je referentni sistem (koordinatni sistem u odnosu na kog se posmatra kretanje) koji vreme i prostor opisuje kao homogene, izotropne i vremenski nezavisne. Fizički zakoni imaju isti oblik u svim inercijalnim sistemima.

Kod tela koje rotira, referentni sistem vezan za npr. ljuljašku na vrtešci, je neinercijalni sistem referencije (pošto telo rotira, te poseduje ugaono ubrzanje). Inercijalni sistem referencije je referentni sistem vezan za bilo koju nepokretnu tačku ili tačku koja se kreće linearno i konsntantnom brzinom.

U kinematici, inercijalni sistem referencije su referentni sistemi u kojima važe Njutnovi zakoni. Inercijalni sistem referencije je koordinatni sistem koji se nalazi ili u stanju mirovanja ili u stanju ravnomernog linearnog kretanja. Sistemi referencije koji se ne kreću ravnomerno (ubrzavaju), ili koji rotiraju, spadaju u neinercijalne sisteme referencije.[1]

Iz jednog u drugi inercijalni referentni sistem lako se prelazi korišćenjem Galilejevih transformacija pri kretanju u Njutnovoj mehanici ili preko Lorencovih transformacija u specijalnoj relativističkoj mehanici.

Ako referentni sistem nije inercijalan, za njega se kaže da je to neinercijalni sistem referencije.

Inercijalni sistemi referencije u specijalnoj teoriji relativnosti uredi

Albert Ajnštajn je specijalnu teoriju relativnosti zasnovao preko inercijalnih referentnih sistema. Postulati specijalne teorije relativnosti su:

  1. Fizički zakoni isto izgledaju u svim inercijalnim sistemima referencije.
  2. Brzina svetlosti u vakuumu ima uvek istu vrednost u svim inercijalnim referentnim sistemima.

Iako fizički zakoni imaju isti oblik u svim inercijalnim referentnim sistemima, brzine i sile mogu imati različite vrednosti u različitim inercijalnim referentnim sistemima, ali su u istim odnosima tako da svi fizički zakoni i dalje važe.

U odnosu na izbor inercijalnog referentnog sistema[2]:

veličine koje ne menjaju vrednost veličine koje menjaju vrednost
brzina svetlosti u vakuumu vremenski interval
prostorno-vremenski interval prostorni interval
dužina

Vidi još uredi

Reference uredi

  1. History, Jim Lucas-Live Science Contributor 2017-09-27T00:55:00Z. „Newton's Laws of Motion” (en). livescience.com. Pristupljeno 2019-10-10. 
  2. „Inertial frames”. spiff.rit.edu. Pristupljeno 2019-10-10.