Inženjerija (fr. ingénier dovijati se, smišljati; fr. ingénieur inženjer, merač), rod vojske koji izvršava zadatke tehničkog i borbenog karaktera. Izvodi radove na suvozemnim komunikacijama i logorskim građevinama, pronalazi i eksploatiše vodu, ruši razne objekte, postavlja i savlađuje razne vrste minsko-eksplozivnih prepreka, vodene i fortifikacijske prepreke i objekte, raspolaže bacačima plamena, inženjerijskim mašinama i drugim inženjerijskim sredstvima. U armiji obuhvata prosečno oko 10% celokupne jačine armije.
Inženjersko-tehnička služba, služba za snabdevanje svih jedinica inženjersko-tehničkim materijalom i mašinama za opravku i održanje.