Imitacija je oponašanje gestova, grimasa i načina ponašanja nekog modela. Rezultat je ugledanja na osobu ili grupu čije su karakteristike slične potrebama koje osoba koja imitira želi da zadovolji. U teoriji učenja jedan od prvih stupnjeva socijalizacije kada dete imitacijom uči ponašanje koje je karakteristično za porodicu, grupu ili kraj u kome živi i za šta dobija odgovarajuću gratifikaciju.

Beba majmun imitira čovjeka.

Izvori

uredi

Ovaj članak, ili jedan njegov segment, izvorno je preuzet iz knjige Ivan Vidanović "Rečnik socijalnog rada" uz odobrenje autora.