Opšta struktura iminijum katjona

Iminijumska so ili katjon u organskoj hemiji ima opštu strukturu [R1R2C=NR3R4]+ i kao takav je protonisan ili supstituisani imin.[1][2] On je intermedijar u mnogim organskim reakcijama kao što su Bekmanovo premeštanje, Vilsmajer-Hakova reakcija, Stefanova rekcija ili Dafova reakcija. Iminijum se ponekad naziva imonijum.

Iminilijum joniUredi

Iminilijum joni imaju opštu strukturu R2C=N+. Oni formiraju potklasu nitrenijum jona.[3]

ReferenceUredi

  1. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "iminium compounds". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.
  2. Smith, Michael B.; March, Jerry (2007). Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure (6th izd.). New York: Wiley-Interscience. ISBN 0-471-72091-7. http://books.google.com/books?id=JDR-nZpojeEC&printsec=frontcover. 
  3. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "iminylium ions". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.

Vidi jošUredi