Ilirske listopadne šume

Ilirske listopadne šume su ekoregion u okviru sredozemnog bioma, koji se proteže duž severnih i istočnih obala Jadranskog i Jonskog mora — od severne Italije do severne Grčke. Površina ovog kritično ugroženog ekoregiona je 40 600 km².

Ilirske šume blizu Omišа, Hrvatska

Živi svet ilirskih šuma

uredi

Primarnu vegetaciju ovog regiona čine šumski ekosistemi, čiju vegetaciju grade listopadne vrste (uglavnom hrastovi, grab, pitomi kesten, lipe). Bliže obali, na nižim nadmorskim visinama, zimzelene vrste preuzimaju dominaciju i grade šume, makije i garige. U svim ekosistemima ovog ekoregiona zastupljenost endemskih biljaka je visoka (do 20%).

Eksterni linkovi

uredi