Ilija Milkić

Ilija Milkić (Zvezdan, 19. februara 1884. – Beograd, 11. februara 1968.), srpski i jugoslovenski komunistički aktivist i političar.

BiografijaUredi

Rođen je 19. februara 1884. u Zvezdanu kraj Zaječara. Nakon završetka osnovne škole radio je kao trgovački pomoćnik. Vrlo rano se opredelio za radnički pokret i 1901. bio jedan od osnivača Udruženja trgovačkih pomoćnika u Beogradu. Kao funkcioner Udruženja trgovačkih pomoćnika učestvovao je u avgustu 1903. na osnivačkim kongresima Srpske socijaldemokratske stranke (SSDS) i Glavnog radničkog saveza (GRS). Do početka Prvoga svetskoga rata 1914. bio je učesnik svih kongresa SSDS-a i GRS-a. Jedan je od članova Kontrolne komisije Srpske socijaldemokratske stranke. Zajedno s D. Tucovićem i T. Kaclerovićem bio je delegat SSDP-a na Osmom kongresu Druge internacionale u avgustu 1910. u Kopenhagenu. Od 1910. do 1912. bio je odbornik SSDP-a u beogradskoj opštini.

Za Prvoga svetskog rata boravio je u Francuskoj i Švajcarskoj, gde je počeo da sarađuje s ruskim boljševicima. Nakon izbijanja Oktobarske revolucije bio je među istaknutijim jugoslovenskim pristašama boljševika. Sudelovao je u Ruskom građanskom ratu. Kada je 1919. stvorena Treća internacionala, Milkić je postao prvi predstavnik jugoslovenskih komunista u toj organizaciji.

Učestvovao je na Prvom, Drugom i Trećem kongresu Komunističke internacionale. Od 1920. član je Izvršnog komiteta Komunističke internacionale. Iz Moskve je 1921. otišao u Beč, postepeno se politički pasivizirao i 1924. posve povukao iz političkoga života. Umro je 11. februara 1968. u Beogradu, gde je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

LiteraturaUredi