Ikosaedar (grč. εἰκοσάεδρον, eikosáedron - telo sa dvadeset površina) je jedan od pet pravilnih poliedara. Omeđen je sa dvadeset međusobno jednakih površi koje imaju oblik jednakostraničnih trouglova i raspoređene su tako da telo ima trideset ivica i dvanaest temena.

Ikosaedar

Formule uredi

Površina  
Zapremina  
Poluprečnik upisane
sfere
 
Poluprečnik opisane
sfere