Ijekavski izgovor

(Preusmjereno sa stranice Ijekavski)

Ijekavski ili jekavski izgovor (također ijekavica ili jekavica, ijekavština ili jekavština), jedan od triju izgovora srpskohrvatskog jezika u kojem je praslavenski samoglasnik jat (ě) zamijenjen u kratkim slogovima sa je [je] (djèca, bjèžati, sjȅna), a u dugim slogovima sa ije [jeː] (dijéte, bijȇg, vijéće). Ijekavski izgovor štokavskog narječja raširen je u štokavskim govorima u sjevernoj Dalmaciji, Lici, Kordunu, Banovini i velikim dijelovima Slavonije i Baranje, zatim u sjeverozapadnoj Bosni, istočnoj Bosni i istočnoj Hercegovini, Crnoj Gori i jugozapadnoj Srbiji. Jekavski izgovor čakavskog narječja iznimka je tek za lastovski ili jekavskočakavski dijalekt, gdje ě daje je i u kratkim i u dugim slogovima. Ijekavski izgovor značajka je bosanskohercegovačkog, crnogorskog i hrvatskog varijeteta srpskohrvatskog standardnog jezika, dok u srpskom varijetetu supostoji uz ekavski izgovor.

Rasprostranjenost ijekavskog izgovora (žuto).

Vidi još uredi