Serija članaka na temu:

Zoologija


Grane zoologije

AntrozoologijaApiologija
AraknologijaCetologija
KonkologijaEntomologija
EtologijaHerpetologija
IhtiologijaKriptozoologija
MalakologijaMamalogija
MirmekologijaNeuroetologija
OrnitologijaPlanktologija
PaleozoologijaPrimatologija

Poznati zoolozi

Georges CuvierCharles Darwin
William KirbyCarolus Linnaeus
Konrad LorenzThomas Say
Alfred Russel Wallaceviše...

Historija

Prije Darwina
Poslije Darwina

Ihtiologija (grč. ikhthu - riba; logos - znanost) grana je zoologije koja se bavi proučavanjem riba. Pretpostavlja se da u svijetu postoji oko 25.000 vrsta riba, koje čine većinu među kralježnjacima. Iako je većina vrsta riba otkrivena, svake se godine u prosjeku opiše oko 250 novih vrsta.

Anatomija ribe

Ihtiologija je povezana s biologijom mora i limnologijom.

Svjetski ihtiolozi uredi

Hrvatski ihtiolozi uredi