Idiom je poseban govor, osoben dijalekt jednog kraja ili socijalne grupe, narečje, žargon. Lični idiom podrazumeva naročite osobine određene ličnosti po kojima je ona lako prepoznatljiva u ponašanju ili interakcijama sa drugima. Uključuje sve što je razlikuje od drugih (način odevanja, maniri, mišljenje, postupci u ophođenju, navike i dr.).

Ovaj članak, ili jedan njegov segment, izvorno je preuzet iz knjige Ivan Vidanović "Rečnik socijalnog rada" uz odobrenje autora.